Sut rydym yn defnyddio cwcis

Ffeil fach yw cwci sy'n cael ei storio ar eich dyfais am gyfnod byr i wneud i'r gwasanaeth hwn weithio.

Rydym yn defnyddio cwcis sy'n:

  • Hanfodol i'r gwasanaeth weithio, fel cofio'ch atebion i gwestiynau penodol
  • Dewisol ac ni fydd yn atal y gwasanaeth rhag gweithio, ond bydd yn rhoi gwybodaeth i ni i'n helpu i'w wella

Ni fyddwn yn:

  • Defnyddio unrhyw gwcis hanfodol hyd nes i chi ddefnyddio'r gwasanaeth
  • Defnyddio unrhyw gwcis dewisol oni bai eich bod yn dweud wrthym y gallwn
  • Gallu'ch adnabod trwy ddefnyddio cwcis

Gosodiadau cwci dewisol

Cwcis dadansoddeg

Rydyn ni'n defnyddio Google Analytics i gael gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio'r gwasanaeth hwn ac yn ein helpu i'w wella.