Datganiad Hygyrchedd Dod o Hyd i Swydd

Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o wefan ehangach GOV.UK. Mae datganiad ar wahân ar gyfer prif wefan GOV.UK.

Mae'r tudalen hwn yn cynnwys gwybodaeth am wasanaeth Dod o Hyd i swydd yn unig, sydd ar gael ar https://findajob.dwp.gov.uk/?lang_code=cy

Defnyddio'r gwasanaeth hwn

Mae'r datganiad hwn yn berthnasol i wefan Dod o Hyd i swydd (https://findajob.dwp.gov.uk/?lang_code=cy) a'i his-barthau. Rydym wedi ymrwymo i wneud ein gwefan yn hyrgyrch fel gellir ei defnyddio gan gymaint o bobl â phosibl.

Mae hyn yn golygu dylech allu:

 • chwyddo hyd at 300% heb golli’r testun oddi ar y sgrin
 • llywio rhan fwyaf y wefan drwy ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • mynd o ddechrau i ddiwedd y gwasanaeth drwy ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando i’r gwasanaeth drwy ddefnyddio darllenwr sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS a VoiceOver)

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei ddefnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch mae'r wefan hon:

Rydym yn ymwybodol gall rhai defnyddwyr cael trafferth gyda mannau penodol o’r gwasanaeth hwn.

 • nid yw rhai tudalennau ac atodiadau dogfennau wedi'u hysgrifennu mewn iaith glir
 • nid yw rhai elfenau penawdau yn gyson
 • mae rhai dogfennau ar ffurf PDF ac nid ydynt yn hygyrch

O ganlyniad i safonnau Government Digital Service (GDS) efallai bydd defnyddwyr yn profi trafferthion wrth ddefnyddio ZoomText wrth ddefnyddio botymau radio a/neu flychau ticio:

 • Cysylltu â ni - Nid yw Voiceover yn darllen y botwm radio rydych wedi dewis
 • Ceisiwr gwaith - Nid yw ZoomText yn darllen “Dim ffeil wedi’i ddewis” yn eich tudalen CVs
 • Ceisiwr gwaith - Nid yw ZoomText yn darllen y rhif dewisol “10” a threfnu gan “Mwyaf diweddar”
 • Ceisiwr gwaith - Nid yw ZoomText yn darllen “Dim isafswm cyflog neu Dim uchafswm cyflog”

Beth i'w wneud os cewch anhawster wrth ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain, neu braille, cysylltwch â ni a dweud wrthym am:

 • cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys
 • eich enw a'ch cyfeiriad ebost
 • y fformat sydd angen arnoch, er enghraifft, CD sain, braille, Iaith Arwyddion Prydain, neu brint bras, PDF hygyrch

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn chwilio bob amser am ffyrdd o wella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych yn dod o hyd i unrhyw broblemau na chaiff eu rhestru ar y tudalen hwn neu eich bod yn meddwl nad ydym yn cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Proses orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn fodlon â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd Dod o Hyd i Swydd

Mae’r DWP wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd y Cyrff Sector Cyhoeddus (Wefannau ac Apiau Dyfeisiau Symudol) (Rhif. 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n llawn â fersiwn 2.1 safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 15 Medi 2020. Fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar 20 Chwefror 2023.

Profwyd y gwasanaeth hwn diwethaf ym mis Chwefror 2023 a chafodd ei wirio am gydymffurfiad gyda WCAD 2.1 AA. Cynhaliwyd y profion hyn yn fewnol a wnaethant gynnwys asesiad o’r holl gynnwys we ac ymarferoldeb y wefan.

Cynhaliwyd y profi drwy ddefnyddio cyfuniad o brofi awtomatig a llaw, gan gynnwys technolegau cynorthwyol: JAWS, Dragon, ZoomText a Voiceover.

Gwnaethom ddefnyddio dull samplo, drwy ddewis tudalennau a oedd yn wahanol i’w gilydd yn weledol neu’n weithredol. Cafodd y sampl ei ddewis i gynnwys gymaint o wahanol gydrannau a phatrymau dyluniad ag sy’n bosibl.

Y tudalennau a gafodd ei brofi oedd:

Ceisiwr Gwaith:

 • Creu cyfrif
 • Ailosod eich cyfrinair
 • Mewngofnodi
 • Chwilio am swyddi
 • Eich gweithgaredd
 • Eich CVs
 • Eich rhybuddion e-bost
 • Eich hoff swyddi
 • Rheoli cyfrif

Cysylltu â ni

Rhoi gwybod am y swydd hon

Cyflogwr:

 • Creu cyfrif
 • Ailosod cyfrinair
 • Creu cwmni newydd
 • Eich cwmnïoedd
 • Gwybodaeth y cwmni
 • Cyflwyno swydd
 • Creu swydd newydd
 • Gwahodd aelod o’r tîm
 • Ech cyfrif