Dewislen
Warning Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben ac mae'r ceisiadau wedi cau.

Support Worker Personal Assistant (PA) JI/BF/04/24 - Social Care

Manylion swydd
Dyddiad hysbysebu: 16 Mai 2024
Cyflog: £11.50 i £11.50 yr awr
Oriau: Rhan Amser
Dyddiad cau: 15 Mehefin 2024
Lleoliad: Stafford, Staffordshire
Gweithio o bell: Ar y safle yn unig
Cwmni: Ideal for All
Math o swydd: Parhaol
Cyfeirnod swydd: JI/BF/04/24

Crynodeb

Nature of the job role: Look after a Child with Autism

Main Duties: Take child out and support for activities e.g soft play, farm, play ground, cinema; look after child at home, keep child safe out and about in the community and sometimes at home.

Personal duties: encourage and help with hygiene e.g. washing hands.

Domestic duties: Heat food up, prepare light meals e.g. noodles.

Social Duties: Take child out to various activities in the community. Weekends, School Holidays and evenings when required.

Hours of work: 5 hours per week, although hours could vary depending on activity.Qualifications:

Skills & Experience: Applicants who have experience in looking after kids with special needs such as autism, experience in a special school (SEN) settings Applicant needs to be to a car driver with use of own vehicle. Mileage will be paid.

Aelod balch o'r cynllun cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd

Hyderus o ran Anabledd
Gwybodaeth am Hyderus o ran Anabledd
Yn gyffredinol, bydd cyflogwr Hyderus o ran Anabledd yn cynnig cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sy'n datgan eu bod yn anabl ac yn bodloni'r meini prawf lleiaf ar gyfer y swydd fel y diffinnir gan y cyflogwr. Mae'n bwysig nodi, mewn rhai sefyllfaoedd recriwtio fel nifer fawr o ymgeiswyr, cyfnod tymhorol ac amseroedd prysur iawn, efallai y bydd y cyflogwr am gyfyngu ar y niferoedd cyffredinol o gyfweliadau a gynigir i bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl. Am fwy o fanylion ewch i Hyderus o ran Anabledd.